Өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ хүчингүй болгосон өмгөөлөгчид 2021-09-02T06:41:15+00:00

Монголын Хуульчдын холбооноос 2021 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 2/14 тоот албан бичгээр ирүүлсэн өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ хүчингүй болгосон өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалт:

Д/д Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар Эцэг эхийн нэр, Өөрийн нэр Тайлбар
1. 16 Тойжамц Батчулуун Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.09.05-ны өдрийн 84-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.
2. 23 Даваахүү Гарьд Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.03.22-ны өдрийн 21-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.
3. 56 Ганхүү Батбаяр Монголын хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.06.14-ний өдрийн 46 дугаар тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг түдгэлзүүлсэн. Монголын хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.07.05-ны өдрийн 54-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг сэргээсэн.Монголын Хуульчдын холбооны 2019.12.16-ны 35 тоот тогтоол, УДШ 2020.09.14 324 тогтоолоор хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.
4. 78 Эгнэн Сарантуяа Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.09.05-ны өдрийн 84-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
5. 83 Чойён Бярзана Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.09.08-ны өдрийн 84-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
6. 119 Атан Чимэдцогзол Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.01.04-ний өдрийн 01-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
7. 164 Санжаажамц Болдбаатар Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.09.05-ны өдрийн 84-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
8. 175 Гунгаа Ганболд Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.07.17-ны өдрийн 66-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
9. 187 Намжилдорж Саранчимэг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.16-ны өдрийн 100-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
10. 191 Дорж Батцэнгэл Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.07.17-ны өдрийн 66-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
11. 202 Жигмэд Нацагдорж Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
12. 217 Жамбал Баярсайхан Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
13. 246 Дамдиндорж Батжаргал Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
14. 249 Жигжид Солонго Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
15. 275 Чойжил Ганболд Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.09.05-ны өдрийн 84-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
16. 280 Агваан Сугирсүрэн Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
17. 291 Дашдорж Алтанцэцэг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2014.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
18. 304 Бадамханд Ариунаа Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.09.08-ны өдрийн 84-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.
19. 311 Жавхлан Бямбаа Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.09.08-ны өдрийн 84-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
20. 388 Лувсанпунцаг Энхтунгалаг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.05.31-ны өдрийн 41-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
21. 402 Агваанчүлтэм Оюун Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.05.31-ны өдрийн 41-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
22. 429 Дагвасамбуу Тэрбиш Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2018.03.06-ны өдрийн 21-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
23. 478 Монголбаяр Мөнхбаяр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2014.12.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
24. 489 Балжинням Оюун Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.02.20-ны өдрийн 15-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
25. 493 Чойжав Бүүтээ Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
26. 507 Мянган Туяацэцэг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.05.31-ны өдрийн 41-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
27. 544 Дэндэвчулуун Чулуунцэцэг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2015.09.08-ны өдрийн 26-р тушаалаар шүүхэд төлөөлөх эрхийн түдгэлзүүлсэн. Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.05.31-ны өдрийн 41-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон.
28. 573 Алтангэрэл Энхбаяр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.09.08-ны өдрийн 84-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
29. 600 Өлзийбат Пүрэв Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.06.12-ны өдрийн 45-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
30. 604 Лхагваа Баярмаа Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.03.26-ны өдрийн 18-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
31. 608 Дандарваанчиг Чулуунбаатар Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
32. 639 Очир Дорж Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.06.12-ны өдрийн 45-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
33. 660 Дагвадорж Загдхүү Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
34. 661 Гомбо Отгонбаяр Монголын хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.05.18-ны өдрийн 35 дугаар тушаалаар шүүхэд төлөөлөх эрхийг түдгэлзүүлсэн. Монголын хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.09.06-ны өдрийн 67-р тушаалаар шүүхэд төлөөлөх эрхийн сэргээсэн. Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
35. 727 Соном Ичинхорлоо Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
36. 731 Намхай Орхон Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
37. 733 Самбуу Сосорбурам Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.04.10-ны өдрийн 25-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
38. 895 Жигжид Чинзориг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
39. 946 Даваадорж Нараа Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
40. 1003 Босообаатар Намсрай Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.09.05-ны өдрийн 84-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
41. 1039 Ёндон Өнөрбаяр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
42. 1042 Жалав Бумнанжид Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.07.17-ны өдрийн 66-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
43. 1056 Баярсайхан Уранчимэг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2018.09.10-ны өдрийн 156-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
44. 1093 Загдхүү Нарантуяа Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
45. 1108 Лхамсүрэн Энхтуяа Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
46. 1117 Мангалжав Равдандорж Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
47. 1119 Дэлгэрцогт Сумъяа Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
48. 1154 Довууч Долгорсүрэн Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.03.09-ны өдрийн тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
49. 1200 Дуран Жаргалсайхан Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
50. 1207 Пүрэвсүрэн Ганзориг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
51. 1243 Баатар Оюунцэцэг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.07.17-ны өдрийн 66-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
52. 1247 Лувсандагва Цолмон Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
53. 1248 Равдан Эрдэнэ-Очир Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.04.10-ны өдрийн 25-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
54. 1257 Цэрэн Тодгэрэл Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2019.12.16-ны өдрийн 316-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
55. 1263 Улаанхүү Ганбатаар Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
56. 1268 Дадал Завуд Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
57. 1271 Дашдамба Дондов Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
58. 1308 Жигжид Баярхүү Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.02.20-ны өдрийн 15-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
59. 1310 Өлзийсайхан Энхтайван Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
60. 1329 Бат-Эрдэнэ Цэнд-Аюуш Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
61. 1342 Лахмжав Батцэнгэл Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.07.17-ны өдрийн 66-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
62. 1350 Гомбосүрэн Бадмаараг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
63. 1360 Бадамцэрэн Энхтуяа Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
64. 1366 Цэвээндорж Ням-Очир Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
65. 1369 Мужил Наранбаяр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
66. 1372 Баатарбилэг Даваажав Монголын хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.08.25-ны өдрийн 65 дугаар тушаалаар шүүхэд төлөөлөх эрхийг түдгэлзүүлсэн. Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
67. 1374 Төмөрбаатар Батнасан Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
68. 1378 Ишдорж Даваажамъян Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
69. 1385 Ядамсүрэн Эрдэмбилэг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.02.20-ны өдрийн 15-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
70. 1388 Төвд Өрнөхбаяр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
71. 1417 Далхжав Рэнцэнхорлоо Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
72. 1418 Дамдинцэрэн Цогбадрах Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
73. 1426 Содномпил Ганбат Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
74. 1428 Батсуурь Мөнхзул Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.05.31-ний өдрийн 41-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
75. 1431 Дашзэвэг Ганхуяг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.02.20-ны өдрийн 15-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
76. 1448 Хувцагаан Батдорж Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
77. 1451 Цэгмид Дамдинсүрэн Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
78. 1472 Төмөрбат Мөнхдалай Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
79. 1475 Чулуун Ганзориг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
80. 1485 Батмөнх Дашболд Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.04.10-ны өдрийн 25-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
81. 1497 Цэмбээ Очирбат Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
82. 1518 Тлейхан Бакыт Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
83. 1523 Алтангэрэл Азжаргал Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
84. 1528 Ширчин Даваасамбуу Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
85. 1533 Одгэрэл Баярбаатар Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
86. 1542 Доржсамба Дэлэг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
87. 1543 Хашрай Бат-Очир Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
88. 1550 Ганболд Мягмардорж МХХ-ны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооны 2015.02.25-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
89. 1559 Норовдорж Цэцэгбаяр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
90. 1632 Пүрэвжал Отгонбаяр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2018.09.10-ны өдрийн 155-р тушаалаар гишүүнчлэлийн эрх болон хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
91. 1653 Дашдэндэв Цэрэнбаяр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
92. 1654 Соном Саранцэцэг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
93. 1657 Шаравдорж Энхтайван Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
94. 1693 Намсрай Сайнбуян Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
95. 1705 Хоролгарав Баатарцогт Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
96. 1716 Цогзол Доржпалам Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.03.26-ны өдрийн 18-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
97. 1742 Бадарч Баянмөнх Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
98. 1743 Ядам Мөнхбат Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
99. 1747 Раднаа Мөнх-Очир Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
100. 1751 Машдэлгэр Ууганбаяр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
101. 1757 Бибиш Одбаатар Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.05.31-ний өдрийн 41-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
102. 1758 Банзрагч Даваадорж Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
103. 1771 Санжаа Отгонсүрэн Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
104. 1806 Бадам Дашням Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
105. 1822 Буянхишиг Бат-Амгалан Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар гишүүнчлэлийн эрх болон хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
106. 1823 Дашдэлэг Батмөнх Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар гишүүнчлэлийн эрх болон хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
107. 1829 Дашдондог Отгонтамир Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
108. 1836 Чимэд Сүхбат Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.09.05-ны өдрийн 84-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
109. 1852 Ганболд Баясгалан Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.04.10-ны өдрийн 25-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
110. 1857 Нямжав Мягмарсүрэн Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
111. 1876 Ороолон Уламбаяр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2016.12.08-ны өдрийн 94-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
112. 1933 Энхболд Мөнхзаяа Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 187-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
113. 1934 Ишжамц Эрдэнэсувд Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.10.23-ны өдрийн 104-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
114. 1939 Жамцансамбуу Бямбажав Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2019.11.20-ны өдрийн 335-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
115. 1940 Сэрээтэр Оюунцэцэг Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2018.06.29-ний өдрийн 88-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
116. 2132 Галбадрах Баттогтох Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2019.10.04-ны өдрийн 23-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
117. 2191 Шагдар Наташа Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2017.09.05-ны өдрийн 84-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
118. 2275 Цагаан Нарангэрэл Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2018.05.23-ны өдрийн 69-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон
119. 2655 Авирмэд Отгонбаяр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2018.12.13-ны өдрийн 231-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон

Монголын Хуульчдийн холбооноос 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 2/190 тоот албан бичгээр ирүүлсэн өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ хүчингүй болгосон өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалт

Д/д Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар Эцэг эхийн нэр, Өөрийн нэр Тайлбар
1. 149 Совд Оюундэлгэр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2021.03.16-ны өдрийн 45-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг хүчингүй болгосон. (Өөрийн хүсэлтээр)
2. 772 Цэдэн Даваасүрэн Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2021.03.30-ны өдрийн 65-р тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг дуусгавар болгосон.
3. 1566 Батбаяр Даваадорк Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2021.04.20-ны өдрийн 83 дугаар тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг  хүчингүй болгосон.
4. 2604 Балданжав Минжүүрдорж Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2021.04.20-ны өдрийн 82 дугаар тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг  хүчингүй болгосон.
5. 2952 Болд Бат-Амгалан Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2021.04.20-ны өдрийн 81 дугаар тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг  хүчингүй болгосон.
6. 3053 Хүрэлбаатар Анхбаяр Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2021.03.30-ны өдрийн 65 дугаар тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг  хүчингүй болгосон
7. 3191 Жамганбазар Цэцэгээ Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2020.09.07-ны өдрийн 184 дугаар тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг  түдгэлзүүлсэн.  Монголын Хуульчдын холбооны Ерөнхийлөгчийн 2021.03.30-ны өдрийн 67 дугаар тушаалаар хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг  хүчингүй болгосон

Монголын Хуульчдийн холбооноос 2021 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 2/190 тоот албан бичгээр ирүүлсэн өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхээ хүчингүй болгосон өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалт

Д/д

Өмгөөлөгчийн нэгдсэн бүртгэлийн дугаар

Эцэг эхийн нэр, Өөрийн нэр

Тайлбар

1. 1975 Алтансүх Шинэбаяр Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Ерөнхийлөгчийн 2021.08.26-ны өдрийн А/102-р тушаалаар өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг хүчингүй болгосон.