ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл, “Лигал Сорс” ХХК-ийн хооронд 2019 оны 07-р сарын 04-ний өдөр хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулж, мэдээллийн технологид суурилсан хууль зүйн цогц үйлчилгээ буюу www.ilaw.mn ухаалаг платформыг гишүүн хуульч, өмгөөлөгчдөд сурталчлан таниулах, хамтран сургалт зохион байгуулах зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллахаар болсон билээ.

Хамтран ажиллах чиглэлийн хүрээнд www.ilaw.mn платформоор дамжуулан иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй хуульч, өмгөөлөгчдийг 2019 оны 08-р сарын 02-ны өдөр хүртэл 7012-6862, 8019-4411 /С.Уранжаргал/ дугаарт бүртгэж байна.

             Жич: Хүний тоо хязгаартай.

Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл

2019-07-30T02:46:54+00:00 July 30th, 2019|