ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо, МХХ, шүүх, прокурорын байгууллагууд хамтран эрх зүйч мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэдэг их, дээд сургуулиудын өнөөгийн байдал, төгсөгчдийн мэдлэг, ур чадварын талаарх социологийн [...]

2019-09-26T01:33:59+00:00 September 26th, 2019|