ШАТРЫН ТЭМЦЭЭН БОЛОВ

2019.10.20. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооноос жил бүр зохиогддог “Шатрын тэмцээн”-ийг 2019.10.19-ний өдөр Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны сургалтын танхимд үргэлжлүүлэн зохион байгуулав. Тэмцээнд Дархан-Уул, Өмнөговь, Дорнод аймаг болон [...]

2019-10-20T06:16:29+00:00 October 20th, 2019|