ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

Монгол улсын Хууль тогтоомжийг 2020 он хүртэл боловсронгуй болгох Үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу ХЗДХЯ-аас боловсруулсан Төлбөрийн чадваргүйдлийн тухай хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг шүүгч, өмгөөлөгч, хэрэг гүйцэтгэгчдийн хүрээнд 2019 оны 10-р сарын 31-ний өдөр 14:00 цагт ХЗҮХ-ийн Хуульчдын танхимд зохион байгуулагдах тул та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.

Жич: Хуулийн төслийн холбогдох линкийг хавсаргав. Дараах линкээр орж хуулийн төсөл, танилцуулга, үзэл баримтлалтай танилцана уу.

https://mojha.gov.mn/newmojha/?topic=%d1%82%d3%a9%d0%bb%d0%b1%d3%a9%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%87%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b3%d2%af%d0%b9%d0%b4%d0%bb%d0%b8%d0%b9%d0%bd-%d1%82%d1%83%d1%85%d0%b0%d0%b9-%d1%85%d1%83%d1%83%d0%bb

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБОО

2019-10-29T03:21:57+00:00 October 29th, 2019|