ӨМГӨӨЛӨГЧ Ж.ЭРДЭНЭБИЛЭГТ ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛСАНД БАЯР ХҮРГЭЕ

2019.12.27. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн хуульч, өмгөөлөгч Ж.Эрдэнэбилэг нь 2019.12.26-ны өдөр Монгол улсын Эрдмийн их сургуульд “Санхүүгийн буруу илэрхийлэлтэй тайланг фрауд загвараар илрүүлэх нь /Монгол улсын ААН-ийн жишээн дээр/” сэдвээр Удирдахуйн ухааны докторын зэрэг хамгаалсанд Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн нийт өмгөөлөгчдийн өмнөөс баяр хүргэж, эрдмийн их ажилд нь амжилт хүсье.

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБОО

“ӨМГӨӨЛӨГЧ” СЭТГҮҮЛ

2019-12-27T08:19:59+00:00 December 27th, 2019|