УРИАЛГА

2020.03.03. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн гишүүн Л.Шинэн санаачилга гаргаж, “COVID-19” халдварын эсрэг хамтдаа тэмцэх хандивын аяныг дэмжин 100.000 төгрөгийн хандивыг Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгч [...]

2020-03-09T02:43:38+00:00 March 3rd, 2020|