ӨМГӨӨЛЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ – ИНФОГРАФИК

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газраас гаргасан Өмгөөллийн тухай хуулийн инфографикийг Эрхэм хуульч, өмгөөлөгч та бүхэнд хүргэж байна.

2020-03-06T04:47:55+00:00 March 6th, 2020|