Өвөрхангай аймгийн өмгөөлөгчиддөө баярлалаа

2020.03.13.Ѳвѳрхангай аймгийн Ѳмгѳѳлѳгчдийн зѳвлѳлийн дарга Б.Батсайхан тэргүүтэй ѳмгѳѳлѳгчид тус аймагт албан үүрэг гүйцэтгэж бгаа 6 постны 18 алба хаагчдыг эргэж очин халуун хуушуур, цайгаар үйлчилсэн талаарх мэдээллийг “Өмгөөлөгч” сэтгүүл дамжуулж байна.

Хүн чанар, хүнлэг сэтгэл гэдэг юунаас ч илүү үнэ цэнтэй билээ.
Баярлалаа, Хүний эрхийн манаанд зогсогч өмгөөлөгч нартаа.

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо
“Өмгөөлөгч”сэтгүүл

2020-03-13T12:52:32+00:00 March 13th, 2020|