ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ИХ ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧ СОНГОХ ЖУРАМ БАТЛАГДАВ

2020.03.19. ХЗДХЯ-ны https://mojha.gov.mn вэб сайтад Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их хурлын төлөөлөгч сонгох журам батлах тухай ХЗДХ-ийн сайдын тушаал албан ёсоор тавигдсан байна. Мөн хавсралтаар Их хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдох аймаг, нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй өмгөөлөгчдийн тоог баталжээ.

Эрхэм хуульч, өмгөөлөгч та бүхэн ХЗДХЯ-ны вэб сайтад нэвтэрч ХЗДХ-ийн сайдын тушаалыг татаж авах боломжтой.

ХЗДХЯ-ны вэб сайтад доорх линкээр нэвтэрнэ үү.

https://mojha.gov.mn/newmojha/?p=3454

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБОО
“ӨМГӨӨЛӨГЧ” СЭТГҮҮЛ

2020-03-19T08:54:42+00:00 March 19th, 2020|