ХЭНТИЙ АЙМГИЙН БОР-ӨНДӨР СУМЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА ТОМИЛОГДОВ  

2020.04.09. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгчийн 2020.04.08-ны өдрийн №20/13 тоот тушаалаар Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр сум дахь Өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн даргаар өмгөөлөгч Л.Номин-Эрдэнэ томилогдож Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны ерөнхийлөгч [...]

2020-04-09T10:39:04+00:00 April 9th, 2020|