ИХ ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020.09.29. Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их Хурал 2020 оны 10-р сарын 03-ны өдөр Дотоод хэргийн их сургууль дээр зохион байгуулагдах бөгөөд 07:30 – 08:30 цагийн хооронд Их Хурлын төлөөлөгчдийг бүртгэж, мандат олгох тул төлөөлөгчөөр сонгогдсон өмгөөлөгч та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.

ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ИХ ХУРЛЫГ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ

2020-09-29T03:16:24+00:00 September 29th, 2020|