ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ДАНС ШИНЭЧЛЭГДЭВ

2020.10.28. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны татварын дансны дугаарууд шинэчлэгдсэн тул Эрхэм хуульч, өмгөөлөгч та бүхэн гишүүний татвараа

ХААН БАНК: 5434183336

ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНК: 460047616

/Хүлээн авагч: Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо/ тоот дансанд овог, нэр, регистрийн дугаараа бичиж шилжүүлэхийг анхаарна уу.

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБОО

2020-10-28T01:59:33+00:00 October 28th, 2020|