НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ КОМИССТ 75 ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН QR КОД АВАХ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭВ

2020.12.23. Улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг”-т шилжсэнтэй холбогдуулан Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооноос өнөөдөр 75 өмгөөлөгчийн QR код авах хүсэлтийг Нийслэлийн онцгой комисст [...]

2020-12-23T12:39:38+00:00 December 23rd, 2020|

ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН АВТОМАШИНЫ QR КОДЫГ НОК-ООС СЭРГЭЭЖ ЭХЛЭВ

2020.12.23-ны өдөр Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо НОК-т өмнө олгогдсон өмгөөлөгчдийн автомашины тусгай зөвшөөрлийг яаралтай сэргээж өгөхийг хүссэн албан тоот илгээсний дагуу өмгөөлөгчдийн өмнө авсан QR код [...]

2020-12-23T07:37:36+00:00 December 23rd, 2020|

МЭДЭЭЛЭЛ

2020.12.23. Өнөөдрөөс улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг”-т шилжсэнтэй холбогдуулан өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд зориулж Нийслэлийн онцгой комиссоос өмгөөлөгчдөд олгосон Улаанбаатар хот [...]

2021-01-20T11:13:52+00:00 December 23rd, 2020|