МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ДҮРЭМ, ЖУРМУУД ВЭБ САЙТАД БАЙРШИВ

2020 оны 10-р сарын 03-ны өдрийн Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их хурлын тогтоолоор батлагдсан Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дүрэм Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Хяналтын зөвлөлийн ажиллах журам Монголын [...]

2021-01-20T11:30:40+00:00 December 3rd, 2020|

ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020.12.03. Өмгөөллийн үйл ажиллагаанд оролцох автомашины QR код-тусгай зөвшөөрлийг 2020 оны 12-р сарын 04-ний өдрийн 17:00 цаг хүртэл дахин нэмж авахаар болсон тул Эрхэм хуульч, [...]

2020-12-03T06:46:06+00:00 December 3rd, 2020|

НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ КОМИССТ ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН QR КОД АВАХ ХҮСЭЛТИЙГ ДАХИН НЭМЖ ИЛГЭЭВ

2020.12.02. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо Нийслэлийн онцгой комисст 2020 оны 12-р сарын 02-ны өдрийн байдлаар Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоонд бүртгэлтэй гишүүн хуульч, өмгөөлөгчдөд Улаанбаатар хот дотор замын [...]

2020-12-02T15:52:41+00:00 December 2nd, 2020|

УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗРААС АЛБАН БИЧИГ ИРҮҮЛЭВ

2020.12.02. Улсын дээд шүүхийн Тамгын газрын 2020.11.30-ны өдрийн №5/4785 тоот албан бичгээр “Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед хяналтын шатны [...]

2020-12-02T07:37:30+00:00 December 2nd, 2020|

ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНД ОРОЛЦОХ QR КОД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ГАРЛАА

2020.12.02. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооноос 2020 оны 12-р сарын 01-ний өдөр Нийслэлийн онцгой комисс руу албан тоот хавсралтаар илгээсэн өмгөөлөгчдийн замын хөдөлгөөнд саадгүй зорчих QR код [...]

2020-12-02T06:19:28+00:00 December 2nd, 2020|

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБОО НИЙСЛЭЛИЙН ОНЦГОЙ КОМИССТ QR КОД АВАХ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭВ

2020.12.01. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо Нийслэлийн онцгой комисст 2020 оны 12-р сарын 01-ний өдөр Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоонд бүртгэлтэй гишүүн хуульч, өмгөөлөгчдөд Улаанбаатар хот дотор замын хөдөлгөөнд [...]

2020-12-01T13:40:29+00:00 December 1st, 2020|