ХЯЗГААРЛАЛТ ТОГТООХГҮЙ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АЛБА ХААГЧИД ЗОРЧИХДОО:

ХЯЗГААРЛАЛТ ТОГТООХГҮЙ ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА,
ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН АЛБА ХААГЧИД ЗОРЧИХДОО:
• Хууль тогтоох дээд байгууллага, төрийн захиргааны байгууллага, төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, гааль, шүүх, прокурор, өмгөөлөл, нотариатын байгууллага, Сонгуулийн ерөнхий хорооны үйл ажиллагааны ажилтан, албан хаагчдын 10 хүртэлх хувь нь цагийн хязгаартайгаар ажиллана.
• Зөвхөн нийтийн тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэн ажилдаа ирж, очно.
• Дээр нэр дурдагдсан байгууллагуудын ажилтан, албан хаагчид тухайн албан байгууллагын ажлын газрын тодорхойлолт, ажлын үнэмлэх болон иргэний үнэмлэхтэй зорчино.
2021-02-11T14:35:59+00:00 February 11th, 2021|