COVID-19 ВАКЦИН ХИЙЛГЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Эрүүл мэндийн яамнаас вакцин хийлгэхийн өмнө анхаарах зүйлсийг иргэдэд хүргэж байна. Үүнд:

• Ковид-19-ийн вакцины талаар тодорхой мэдээлэлтэй байх

• Дулаан хувцаслах

• Сүүлийн 1 сарын хугацаанд ямар нэгэн вакцин хийлгээгүй байх

• Вакцинжуулалтын цэгт очиж вакцинаа хийлгэх

• Эмчийн үзлэгт орох

• Вакцин хийлгэсний дараа 30 минут ажиглалтад байх

• Халдвар хамгааллын дэглэмийг сахих (амны хаалт зүүх, гараа халдваргүйжүүлэх, хүн хоорондын зай барих)

2021-02-21T03:20:32+00:00 February 21st, 2021|