МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ ХУРАЛДАВ

2021.09.01. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Удирдах зөвлөлийн ээлжит хурал 2021 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр 18:00-02:00 цаг хүртэл, 08 дугаар сарын 26-ны өдөр үргэлжлүүлэн 18:00-21:00 цаг хүртэл нийт 14 цаг Цахимаар хуралдав. Тус Цахим хуралд Удирдах зөвлөлийн 15 гишүүн оролцож, дараах асуудлуудыг хэлэлцэж шийдвэрлэв.
Нэг. Нийслэлийн өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн даргыг сонгон шалгаруулах журмын төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийг Удирдах зөвлөлийн гишүүн Ц.Гансүхээр ахлуулан зургаан гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулав. Ажлын хэсэгт Нийслэлийн өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн даргыг сонгон шалгаруулах журмын төслийг боловсруулж, 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Удирдах зөвлөлд танилцуулахыг үүрэг болгов.
Хоёр. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Мэргэжлийн хариуцлагын хорооноос Удирдах зөвлөлд ирүүлсэн саналыг судалж, Удирдах зөвлөлөөр шийдвэрлүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг Удирдах зөвлөлийн гишүүн Д.Батсүхээр ахлуулан зургаан гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулав. Ажлын хэсэгт Мэргэжлийн хариуцлагын хорооноос Удирдах зөвлөлд ирүүлсэн саналыг судалж, Удирдах зөвлөлөөр шийдвэрлүүлэх асуудлыг 2021 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Удирдах зөвлөлд танилцуулахыг үүрэг болгов.
Гурав. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны 2021 оны Төсөвт тодотгол хийх тухай асуудлаар гаргасан Ерөнхийлөгчийн саналыг Удирдах зөвлөлийн Төсөв, санхүүгийн дэд хороогоор хэлэлцүүлэхээр шилжүүллээ. Төсвийн тодотголыг Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, цаашид авах арга хэмжээтэй уялдуулан боловсруулж, Удирдах зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг Төсөв, санхүүгийн асуудал эрхэлсэн дэд хорооны дарга Ж.Батзоригт, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Ерөнхийлөгч Б.Оюу-Эрдэнэ нарт даалгав.
Дөрөв. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Ховд аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн даргаар Жамбалдоржийн Энхжаргалыг томиллоо. Уг шийдвэрийг Ховд аймгийн өмгөөлөгчдөд танилцуулахыг Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Ерөнхийлөгч Б.Оюу-Эрдэнэд даалгав.
Тав. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Мэргэшлийн хорооны хуульч эрдэмтэн гишүүнээр академич Жүгнээгийн Амарсанаа, хууль зүйн ухааны доктор /Ph.D/, дэд профессор Батболдын Амарсанаа, доктор /Ph.D/, дэд профессор Гадинбуугийн Наранбаатар нарыг тус тус томилж, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Мэргэшлийн хорооны гишүүнээр хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын төлөөллөөр ХЗДХЯ-ны БХЗГ-ын дарга Эрдэнээгийн Энхтуяа, иргэний төлөөллөөр иргэн Дамдинсүрэнгийн Нацагчимэг нарыг тус тус батламжиллаа.
Зургаа. Өмгөөлөгчийн тусгай өмсгөл хэрэглэх журмын төслийг хэлэлцэн батлав. Журмыг Өмгөөллийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.2 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор 2021оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр тогтов. Өмгөөлөгчийн тусгай өмсгөлийн эх загварын уралдаант сонгон шалгаруулалтаар шалгарсан загварыг Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны оюуны өмчөөр эрх бүхий байгууллагад бүртгүүлэн баталгаажуулах, эх загварын уралдаант сонгон шалгаруулалтаар шалгарсан “Үйлэн эх урлал” ХХК-тай гэрээг байгуулан ажиллахыг Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Ерөнхийлөгч Б.Оюу-Эрдэнэд даалгав.
Долоо. Өмгөөлөгчийн туслахын үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулсан журмын төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийг Удирдах зөвлөлийн гишүүн З.Сүхбаатараар ахлуулан зургаан гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулав. Ажлын хэсэгт Өмгөөлөгчийн туслахын үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг зохицуулсан журмын төслийг боловсруулж, 2021 оны 9 дүгээр сард багтаан Удирдах зөвлөлд танилцуулахыг үүрэг болгов.
Найм. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны шагналыг бий болгох, түүнийг олгох журмын дагуу Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны болон төрийн болон төрийн байгууллагын шагналд тодорхойлж, нэр дэвшүүлсэн өмгөөлөгчдийн асуудлыг хэлэлцэж, дараах өмгөөлөгчдөд Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны шагнал олгох, төрийн болон төрийн байгууллагын шагналд тодорхойлох, нэр дэвшүүлэн уламжлах эрхийг Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Ерөнхийлөгч Б.Оюу-Эрдэнэд олгов. Үүнд:
8.1. Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны шагналаар;
Д/д Шагналын нэр Өмгөөлөгчийн нэр
1.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дээд шагнал буюу “Өмгөөлөгчийн алдар” Мягмарсүрэнгийн Ганзориг
2.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дээд шагнал буюу “Өмгөөлөгчийн алдар” Болдбаатарын Ууганбаатар
3.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дээд шагнал буюу “Өмгөөлөгчийн алдар” Мягмарын Энхболд
4.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дээд шагнал буюу “Өмгөөлөгчийн алдар” Ганбатын Амартүвшин
5.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дээд шагнал буюу “Өмгөөлөгчийн алдар” Лхагваагийн Батаа
6.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дээд шагнал буюу “Өмгөөлөгчийн алдар” Эрдэнэбаярын Мөнх-Эрдэнэ
7.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дээд шагнал буюу “Өмгөөлөгчийн алдар” Найданбатын Энхжаргал
8.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дээд шагнал буюу “Өмгөөлөгчийн алдар”” Очирбатын Батсүх
9.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дээд шагнал буюу “Өмгөөлөгчийн алдар” Отгонпүрэвийн Даваажаргал
10.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны дээд шагнал буюу “Өмгөөлөгчийн алдар” Цэцэгмаагийн Энхтүвшин
11.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны “Өргөмжлөх шагнал” Ганбаатарын Оюунтуяа
12.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны “Өргөмжлөх шагнал” Цоозын Хишигжаргал
13.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны “Хүндэт тэмдэг” Им Тэг Сог
14.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Эрхэм дээд шагнал буюу “Нэрэмжит шагнал” Жүгдэрнамжилын Батзоригт
15.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Эрхэм дээд шагнал буюу “Нэрэмжит шагнал” Лхамсүрэнгийн Даваасүрэн
16.Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Эрхэм дээд шагнал буюу “Нэрэмжит шагнал” Санжидын Юмжирмаа
8.2.Засгийн газрын болон төрийн байгууллагын шагналд тодорхойлох, нэр дэвшүүлэн уламжлах
Д/д Шагналын нэр Өмгөөлөгчийн нэр
1.Засгийн газрын “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг Довчинбуугийн Батнаран
2.Засгийн газрын “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг Амгалангийн Золжаргал
3.Засгийн газрын “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг Ичинхүүгийн Отгонсүрэн
4.Засгийн газрын “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг Магсарын Алтанчимэг
5.Засгийн газрын “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” хүндэт тэмдэг Дашнамсрайн Жаргал
6.Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Хүндэт жуух бичиг” шагнал Дашдэндэвийн Оюун-Эрдэнэ
7.Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Хүндэт жуух бичиг” шагнал Нямтулгын Болормаа
8.Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Хүндэт жуух бичиг” шагнал Батболдын Сэндэнпүрэв
9.Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны “Хүндэт жуух бичиг” шагнал Гончигийн Энхцэцэг
10.Нийслэлийн Засаг даргын Улаанбаатар хотын “Хүндэт тэмдэг” Төгсжаргалын Эрдэнэчимэг
Д/д Шагналын нэр Өмгөөлөгчийн нэр
1.Төрийн шагнал “Хөдөлмөрийн хүндэт” медаль Жадамбын Оюун
2.Төрийн шагнал “Хөдөлмөрийн хүндэт” медаль Аюушийн Туул
3.Төрийн шагнал “Хөдөлмөрийн хүндэт” медаль Мижиддоржийн Энхтуяа
4.Төрийн шагнал “Хөдөлмөрийн хүндэт” медаль Амгаабазарын Отгонбаяр
5.Төрийн дээд шагнал “Алтан гадас” одон Ягааны Баатар
6.Төрийн дээд шагнал “Алтан гадас” одон Очирын Сарантуул
7.Төрийн дээд шагнал “Алтан гадас” одон Ганжуурын Жамиймаа
8.Төрийн дээд шагнал “Алтан гадас” одон Далайн Энхбаатар
9.Төрийн дээд шагнал “Алтан гадас” одон Дашхүүгийн Дэлгэрцэцэг
10.Төрийн дээд шагнал “Алтан гадас” одон Цэгмидийн Хүрэлбаатар
11.Төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туг”-ийн одон Дагвын Барсүрэн
12.Төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туг”-ийн одон Дамдиндоржийн Батжаргал
13.Төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туг”-ийн одон Дашцэрэнгийн Даваа
14.Төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туг”-ийн одон Дагвын Даваасүрэн
15.Төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туг”-ийн одон Гунаажавын Мөнхцэцэг
16.Төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туг”-ийн одон Сүхээгийн Оюунцэцэг
17.Төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туг”-ийн одон Довдонгийн Цэндсүрэн
18.Төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туг”-ийн одон Цэрэндоржийн Батмөнх
19.Төрийн дээд шагнал “Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан туг”-ийн одон Цагааны Бат-Өлзий
20.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Сосорбарамын Алтанзаяа
21.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Сүрэнхорлоогийн Алтанцэцэг
22.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Адъяагийн Адъяасүрэн
23.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Готовын Амгалансуурь
24.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Ягааны Баатар
25.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Дагвын Барсүрэн
26.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Дамдиндоржийн Батжаргал
27.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Данзангийн Бунжаа
28.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Чойжавын Бүүтээ
29.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Базаррагчаагийн Бүрнээ
30.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Чойёнгийн Бярзана
31.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Загдсүрэнгийн Ванжидням
32.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Пүрэвдоржийн Гэрэлмаа
33.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Дашцэрэнгийн Даваа
34.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Лхамсүрэнгийн Даваасүрэн
35.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Дагвын Даваасүрэн
36.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Лэгцэгийн Дуламсүрэн
37.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Даваасамбуугийн Дүгэрсүрэн
38.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Нямсүрэнгийн Дэмбэрэлдагва
39.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Жамбаачүлтэмийн Жавзандулам
40.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Ганжуурын Жамиймаа
41.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Баасанжавын Лхагвацэрэн
42.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Ишийн Лхамжав
43.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Рэгзэнгийн Лхамсүрэн
44.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Гунаажавын Мөнхцэцэг
45.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Чулууны Мягмаржав
46.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Жавзангийн Наранцэцэг
47.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Довчинжамцын Нармандах
48.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Ядмаагийн Нямжав
49.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Жадамбын Оюун
50.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Сүхээгийн Оюунцэцэг
51.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Шаравын Оюумаа
52.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Гэндэндарамын Сайханцэцэг
53.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Дэлгэрцогтын Сумъяа
54.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Цэдэнгийн Тунгалаг
55.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Гаваагийн Хандсүрэн
56.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Мөнхбаярын Хувцагаан
57.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Гомбодоржийн Хужаа
58.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Гончигийн Цагаан
59.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Сэрээтэрийн Цэдэндамба
60.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Балдандагвын Цэрэндолгор
61.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Сүрэнгийн Цэрэндорж
62.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Хасбазарын Цэцэгхорлоо
63.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Лувсангэндэнгийн Чулуунбаатар
64.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Эрдэнэ-Очирын Чулуунбат
65.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Хургаагийн Энхтайван
66.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Авирмэдийн Энхтуяа
67.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Жавзангийн Энхтуяа
68.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Мажигийн Энхтуяа
69.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Жадамбын Энэбиш
70.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Бадамцэрэнгийн Эрдэнэбилэг
71.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Нанзадын Эрдэнэзул
72.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Төгсжаргалын Эрдэнэчимэг
73.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Санжидын Юмжирмаа
74.Ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн медаль Балжиннямын Энхзаяа
МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ХОЛБООНЫ УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ
2021-09-13T07:38:25+00:00 September 2nd, 2021|