Шинэ мэдээ, мэдээлэл
Өмгөөлөгч Ж.Энхчулуун “Алтан гадас” одонгоор шагнагдав
“Өмгөөлөгч, Өмгөөлөгчдийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын эрх зүйн орчин” хэлэлцүүлэг болов
“Өмгөөллийн тухай хуулийн төсөл”-ийн хэлэлцүүлэг болно
“Хуульчийн ёс зүй ба хариуцлага” хэлэлцүүлэг болов
"ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭХ ГАЗАР-ЭРСДЛИЙН ХУВААРИЛАЛТ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ БОЛНО
Танд өмгөөллийн тусламж хэрэгтэй юу
Үйл явдлын товчоон - 2017