Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр суман дахь Өмгөөлөгчдийн зөвлөл

    Эрх зүйт төрийг байгуулах явцад Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр, Дархан, Баянмөнх, Галшар сумдын нутаг дэвсгэрт байгаа иргэд, байгууллагад хууль зүйн мэргэжлийн туслалцааг үзүүлэхэд бидний зорилго оршиж байна.     Хэнтий аймагт сум дундын 2-р шүүх байгуулагдсантай холбогдон 2000 оны 2 дугаар сарын 01-нээс тус аймгийн Бор-Өндөр суманд “Шударга ёс” хууль зүйн товчооны өмгөөлөгч Д.Пүрэв, Б.Сүхбат нар өмгөөллийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж ирсэн бөгөөд Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн 2005 оны 7-р  сарын 20-ны өдрийн 09 дугаар шийдвэрээр: Хэнтий аймгийн Бор өндөр суманд өмгөөлөгчдийн зөвлөл байгуулагдан одоог хүртэл 2 өмгөөлөгчтэй ажилласааар ирлээ.     Тус зөвлөлийн өмгөөлөгч хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан, тэргүүний өмгөөлөгч Д.Пүрэв, Б.Сүхбат нар нь өмгөөлөл, төлөөллийн үйл ажиллагааг явуулахдаа төлбөрийн чадвартай эсэхийг үл харгалзан хууль зүйн мэргэжлийн туслалцааг бүрэн дүүрэн үзүүлж байна.    Эрх зүйт төрийг байгуулах явцад Хэнтий аймгийн Бор-Өндөр, Дархан, Баянмөнх, Галшар сумдын нутаг дэвсгэрт байгаа иргэд, байгууллагад хууль зүйн мэргэжлийн туслалцааг үзүүлэхэд бидний зорилго оршиж байна.     Хэнтий аймагт сум дундын 2-р шүүх байгуулагдсантай холбогдон 2000 оны 2 дугаар сарын 01-нээс тус аймгийн Бор-Өндөр суманд “Шударга ёс” хууль зүйн товчооны өмгөөлөгч Д.Пүрэв, Б.Сүхбат нар өмгөөллийн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж ирсэн бөгөөд Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн 2005 оны 7-р сарын 20-ны өдрийн 09 дугаар шийдвэрээр: Хэнтий аймгийн Бор өндөр суманд өмгөөлөгчдийн зөвлөл байгуулагдан одоог хүртэл 2 өмгөөлөгчтэй ажилласааар ирлээ.     Тус зөвлөлийн өмгөөлөгч хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан, тэргүүний өмгөөлөгч Д.Пүрэв, Б.Сүхбат нар нь өмгөөлөл, төлөөллийн үйл ажиллагааг явуулахдаа төлбөрийн чадвартай эсэхийг үл харгалзан хууль зүйн мэргэжлийн туслалцааг бүрэн дүүрэн үзүүлж байна.

Зөвлөлийн гишүүд
буцах