Увс аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл

УВС АЙМГИЙН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА     1960 оноос өмнө аймгийн шүүхийн дэргэд эрүүгийн шүүх хуралд оролцох хөдөлмөрчдөд хууль зүйн сургалт нэвтрүүлэг хийх зөвлөгөө өгөх чиглэлээр ажиллаж байсан. Увс аймгийн өмгөөлөгчдийн зөвлөл нь 1960 онд бие даасан хуулийн этгээд болон байгуулагдаж өнөөг хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байна.Одоо Увс аймагт Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн 9 өмгөөлөгч ажиллаж эрх зүйн ач холбогдол бүхий эх зохиох, иргэний болон захиргааны эрх бүхий байгууллага хянан шийдвэрлэхэд үйлчлүүлэгч этгээдийг төлөөлөх, хэрэг бүртгэх,мөрдөн байцаах ажиллагаа болон эрүүгийн хэргийг шүүхээр хянан шийдвэрлэхэд өмгөөлөгчөөр оролцох, иргэд байгууллагын хүсэлтээр хууль тогтоомжид заасан туслалцаа үзүүлэх олон улсын шүүх байгууллага болон бусад байгууллагад үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн оролцох зэрэг үйл ажиллагааг идэвхтэй явуулж байна.     Увс аймгийн өмгөөлөгчдийн Зөвлөлийн даргаар 1960 оноос хойш ажиллагсад: 1.Г.Цэрэндэжид 1966-1976 он 2.Ч.Дулмаа 1976-1977,1985-1987 он 3.Д.Лувсандагва 1977-1978 он 4.З.Намнан 1978-1981 он 5.Ж.Наранцэцэг 1981-1985 он 6.Т.Өнөр 1987-1991 он 7.Д.Минжирмаа 1991-1992 он 8.Ц.Санжаа 1992-1997 он 9.Т.Алтанчимэг 1997-1999 он 10.Ж.Оюун 1999-2011 он 11.Д.Бунжаа 2011.10 сараас ажиллаж байна.УВС АЙМГИЙН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА     1960 оноос өмнө аймгийн шүүхийн дэргэд эрүүгийн шүүх хуралд оролцох хөдөлмөрчдөд хууль зүйн сургалт нэвтрүүлэг хийх зөвлөгөө өгөх чиглэлээр ажиллаж байсан.Увс аймгийн өмгөөлөгчдийн зөвлөл нь 1960 онд бие даасан хуулийн этгээд болон байгуулагдаж өнөөг хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байна.Одоо Увс аймагт Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн 9 өмгөөлөгч ажиллаж эрх зүйн ач холбогдол бүхий эх зохиох,иргэний болон захиргааны эрх бүхий байгууллага хянан шийдвэрлэхэд үйлчлүүлэгч этгээдийг төлөөлөх,хэрэг бүртгэх,мөрдөн байцаах ажиллагаа болон эрүүгийн хэргийг шүүхээр хянан шийдвэрлэхэд өмгөөлөгчөөр оролцох,иргэд байгууллагын хүсэлтээр хууль тогтоомжид заасан туслалцаа үзүүлэх олон улсын шүүх байгууллага болон бусад байгууллагад үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн оролцох зэрэг үйл ажиллагааг идэвхтэй явуулж байна.

Зөвлөлийн гишүүд
буцах