Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Олзбаяр овогтой Сайнгэрэл
Боржигон
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2004 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Англи, Солонгос хэлний мэдлэгтэй
Эрүүгийн эрх зүй, татварын эрх зүй, эдийн засгийн гэмт хэрэг
1994-1998 онд МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургууль, 2008-2010 онд Санхүү, эдийн засгийн дээд сургууль, 2004 оноос МУИС-ийн Хууль Зүйн Сургуульд магистрантурт
mybadam2008@yahoo.com
99848206
СБД, 1-р хороо, Залуучуудын гудамж, 20- 2 тоот

2004 оноос Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөлд өмгөөлөгч

буцах