Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Алтангэрэл овогтой Сандагдулам
Их
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2011 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
мэдээлэл дутуу
Иргэний эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй
1974-1977 онд Дундговь аймгийн Хөдөө аж ахуйн техникум, 1988-1992 онд Төр нийгмийн судлалын академи,
sandagdulam@ama.org.mn
96636993
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 45 дугаар байр, 49 тоот

1977-1979 онд Баянцагаан сум, “Өрнөх амьдрал” нэгдэл, /Зоотехникч/
1979-1988 онд Дундговь аймаг, Мод боловсруулах үйлдвэр,
1992-1993 онд Дундговь аймаг, Засаг даргын тамгын газар
1993-1999 онд Дундговь аймаг, Прокурорын газар,
1999-2005 онд Төв аймаг, Прокурорын газар,1984 онд МХЗЭ-ийн Төв хороо, “Хөдөлмөрийн алт” тэмдэг,
1986 онд Монголын Үйлдвэрчний эвлэл, Төв зөвлөл, “Социалист уралдаанд түрүүлэгч” цол тэмдэг,


буцах