Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Нямдорж овогтой Алтанцог
Н
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2003 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос, Англи хэлний мэдлэгтэй
мэдээлэл дутуу
2000 онд Отгонтэнгэр Их Сургууль
n.altantsog@ama.org.mn
99119130

2003 оноос Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

мэдээлэл дутуу

буцах