Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Норов овогтой Болороо
Н
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2003 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
мэдээлэл дутуу
Иргэний эрх зүй
Түшээ Дээд Сургууль-2000 он
Boloroo56mn@yahoo.com
99048587
Төмөр замын удирдах газар

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

мэдээлэл дутуу

буцах