Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Рулам овогтой Авирмэд
Ханбогд
Дархан аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2008 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
мэдээлэл дутуу
Эрүүгийн эрх зүй
1985 онд МУИС-ийг төгссөн
avirmed@ama.org.mn
99539282

1966-1967 онд Өмнөговь аймгийн Усны аж ахуй эрхлэх газарт ажилтан
1967-1969 онд Өмнөговь аймгийн Шүүхийн нарийн бичгийн дарга
1969-1972 онд Адын армийн 0136-р ангид байлдагч, офицер
1972-1974 онд Дундговь аймгийн Усны аж ахуй эрхлэх газарт ажилтан
1974-1977 онд Сумын намын үүрийн орлогч
1982-2006 онд Өмнөговь аймгийн шүүхийн улсын орлогч
2007 оноос Нийслэлийн давж заалдах шатны шүүгч
2008 оноос Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

1996 онд Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
1998 онд Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан цол тэмдэг
2004 онд Алтан гадас одон

мэдээлэл дутуу

буцах