Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Баяраа овогтой Алимаа
Тавууд
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
1987 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос хэлний мэдлэгтэй
Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй
1982-1987 онд Эрхүүгийн их сургууль
alimaa_789@yahoo.com
99117619, 96637619

1987 оноос одоог хүртэл МӨХолбоо

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

2013 онд "Тэргүүний өмгөөлөгч" цол тэмдэг

мэдээлэл дутуу

буцах