Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Эрдэнэбат овогтой Алимаа
Очир
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2012 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Англи, Орос хэлтэй
Оюуны өмч, Захиргааны эрх зүй, Татварын эрх зүй, Иргэний эрх зүй, Гадаадын хөрөнгө оруллалт болон уул уурхай
2005 онд Англи Улсын Абердиний Их сургууль,
alimaa7@yahoo.com
99116425, 322769

2008-2012 онд Магнус капитал ХХК-ийн хуулийн зөвлөх
2012 оноос “Лийман Лишү Монгол” ХХК-д хуульч, өмгөөлөгчөөр

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

мэдээлэл дутуу

буцах