Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Зундуй овогтой Алтангэрэл
Боржигон
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
1995 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос
Иргэний эрх зүй чиглэлээр өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлдэг
1969-1979 онд Улаанбаатар 12-р сургууль, 1983-1989 онд ОХУ-ийн Эрхүүгийн Их Сургууль, 1996-1998 онд Удирдлагын академи
zaltan62@yahoo.com
99098409, 314315
Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг,Центр хороолол, 34-р байр, 409 тоот

1989-1990 онд Эрдэнэт  HYPERLINK "http://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD" o "Молибден" Молибдени компанийн хуулийн зөвлөх
1991-1993 онд Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн холбооны хуульч
1993 оноос одоог хүртэл Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны өмгөөлөгч
.

2008-2011 онд ХЗҮХ-ээс зохион байгуулсан сургалтууд,
2009 онд Эвлэрүүлэн зуучлах сургалт

2006-2009 онд Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Сахилгын хорооны гишүүн
2009-2012 онд Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Сахилгын хорооны дарга

2004 онд Өмгөөлөгчийн алдар алтан медаль
2006 онд Хууль Зүйн албаны тэргүүний ажилтан
2011 онд Алтан гадас одон

мэдээлэл дутуу

буцах