Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Магсар овогтой Алтанхүү
Урныхан
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2007 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос, Англи хэлний мэдлэгтэй.
Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй, Гэр бүлийн эрх зүй
мэдээлэл дутуу
alt_8498@yahoo.com
98272068, 99272068
Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо,13-р хороолол, Э-40-01 тоот

2006-2009 онд Баянхонгор аймгийн өмгөөлөгчдийн зөвлөлийн өмгөөлөгч,
2010 оноос Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн өмгөөлөгч

2009 онд АТГ-аас зохион байгуулсан Хүн худалдаалах гэмт хэрэг сэдэвт сургалт

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

мэдээлэл дутуу

буцах