Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Мяхансамбуу овогтой Алтан-Өлзий
Монгол
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
1997 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос хэлний мэдлэгтэй
Иргэний эрх зүй, Гэрээний эрх зүй, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн маргаан, Банк санхүүгийн маргаан, Эвлэрүүлэн зуучлал
1993 онд ОХУ-ийн Эрхүүгийн Их сургууль
monadvoaltan@yahoo.com
99191041
Бага тойруу, CDS 8-405 тоот

1994-1997 онд Дорнын өргөө ХХК-ны хуульч
1997-с одоог хүртэл Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн өмгөөлөгч

2007 онд Шүүхийн бус журмаар маргаан шийдвэрлэх ажиллагаа сэдэвт сургалт
2011 онд Эвлэрүүлэн зуучлах ажиллагааны сургагч багш бэлтгэх сургалт

2009-2012 онд Монголын Өмөгөөлөгчдийн Холбооны Сахилгын хорооны гишүүн
2012 оноос Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөлийн Эвлэрүүлэн зуучлах хорооны дарга

2002 онд МӨХ-ны Өмгөөлөгчийн алдар алтан медаль
2004 онд ХЗДХЯ-ны хүндэт жуух
2008 онд МӨХ-ны Тэргүүний өмгөөлөгч цол, тэмдэг
2012 онд Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

мэдээлэл дутуу

буцах