Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Нацагдорж овогтой Алимаа
Даа-Хүрээ
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
1966 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос
Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй
1960-1963 онд Хууль цаазны дунд сургууль, 1976-1982 онд Монгол Улсын их сургууль,
n.alimaa@ama.org.mn
88186715
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 10-р хороолол, 6-р хороо, 22-14 тоот

1966 оноос Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

1988 онд Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
1991 онд Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан,
1998 онд МӨХ-ны хүндэт өмгөөлөгч өргөмжлөл
2002 онд МӨХ-ны "Тэргүүний өмгөөлөгч" цол тэмдэг
2002 онд МҮЭХолбооны хүндэт тэмдэг
2003 онд МЗХолбооны "Залуу үеийг халамжлан хүмүүжүүлэг" медаль
2004 онд ХЗДХЯамны "Хүндэт жуух" бичиг
2008 онд Алтан гадас одон

мэдээлэл дутуу

буцах