Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Цэрэнсодном овогтой Алтанзогсоол
Хөхөлдэй
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2008 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос, Англи
Эрүүгийн эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, Иргэний эрх зүй
1997-2001 онд БХИС
Altanzogsool@ama.org.mn
99170114, 99730953

2005-2008 онд Хар Азаргын тал ХХК

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

мэдээлэл дутуу

буцах