Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Цэсэнжав овогтой Алтанцол
Тайжууд
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
1998 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
мэдээлэл дутуу
Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй, Захиргааны эрх зүй
1988-1989 онд МУИС-ын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 1980-1985 онд МУИС-ХЗС 1996-1997 онд төрийн удирдлагын академи
iderex@yahoo.com
343002, 96660496
Улаанбаатар хот, ХУД, БГД Нэмүүт групп

1985-1987 онд Завхан аймгийн шүүхийн шүүгч
1987-1990 онд Тосонцэнгэл хотын шүүхийн шүүгч
1990-1991 онд Нийслэлийн шүүхийн шүүгч
1991-1997 онд СБД-ын шүүхийн шүүшч
1997 оноос хойш МӨХ-д өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

мэдээлэл дутуу

буцах