Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Цэсэнжав овогтой Алтанцол
Тайжууд
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2003 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос, Англи хэлтэй
Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй, Захиргааны эрх зүй
1988-1989 онд МУИС-ын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт 1980-1985 онд МУИС-ХЗС 1996-1997 онд төрийн удирдлагын академи
iderex@yahoo.com
343002, 99171332
Улаанбаатар хот, ХУД, БГД Нэмүүт групп

1985-1987 онд Завхан аймгийн шүүхийн шүүгч
1987-1990 онд Тосонцэнгэл хотын шүүхийн шүүгч
1990-1991 онд Нийслэлийн шүүхийн шүүгч
1991-1997 онд СБД-ын шүүхийн шүүшч
1997 оноос хойш МӨХ-д өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

2011 онд "Өмгөөлөгчийн алдар" цол тэмдэг
2012 онд "Тэргүүний өмгөөлөгч" цол тэмдэг

мэдээлэл дутуу

буцах