Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Чойжил овогтой Булган
Боржигон
Дархан аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2013 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос, Англи
Эрүүгийн эрх зүй, иргэний эрх зүй, Захиргааны эрх зүй
1989 онд Цагдаагийн дээд сургууль
bagabulgan@yahoo.com
99189334, 80349449
Дархан-Уул аймаг, Монгол-Оюу сургууль, 108 тоот

1989-1995 онд Архангай аймгийн ЦХ,
1995-2004 онд Дархан-Уул аймгийн Цх,
2004-2006 онд Төв аймгийн ЦХ,
2006-2011 онд Төмөр замын Цх
2013 онд МӨХ-ны гишүүн өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

2006 онд Цэргийн хүндэт медаль
2014 онд Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан

СПОРТЫН АМЖИЛТ
2015 онд МӨХ-ны нэрэмжит Гар бөмбөгийн тэмцээн 1-р байрын шагнал

мэдээлэл дутуу

буцах