Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Сагай овогтой Алтай
Казах
Баян-Өлгий аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2010 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос, Англи
Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй
1982-1986 онд НАХЯ-ны Цагдаагийн дээд сургууль
altai@ama.org.mn
99424322
Баян-Өлгий аймаг, Төв шуудан холбооны 1 давхар, 15 тоот

1979 оноос Баян-Өлгий аймгийн Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэлтэс
1986 оноос Баян-Өлгий аймгийн аймгийн Нийгмийг аюулаас хамгаалах хэлтсийн төлөөлөгч
2010 оноос МӨХ-ны Баян-Өлгий аймаг дахь өмгөөлөгчдийн зөвлөлд өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

1991, 2001, 2011 онд Ардын хувьсгалын 70, 80, 90 жилийн ойн медаль
2001 онд Зэвсэгт хүчний 60 жилийн ойн медаль

мэдээлэл дутуу

буцах