Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Пагам овогтой Адъяасүрэн
Онолт
Өвөрхангай аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2010 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Дээд
мэдээлэл дутуу
1981-1986 онд МУИС-ийн ХЗДСургууль
p.adiyasuren@ama.org.mn
99329560
Өвөрхангай аймаг, Монгол даатгал ХХК-ийн байр

1980 оноос МАН-ын захиргаа, хууль хяналтын хэлтэст зааварлагч
1987 оноос АДХГЗ-нд Хууль зүйн хэлтсийн дарга
1993 оноос Өвөрхангай аймгийн шүүхийн дарга
2010 оноос Өвөрхангай аймаг дахь өмгөөлөгчдийн зөвлөлд өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

1993 онд "Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан" цол тэмдэг
1985 онд "Хэвлэл мэдээллийн тэргүүний ажилтан"
1971, 1981, 1991, 2001, 2011 онд Ардын хувьсгалын 50, 60, 70, 80, 90 жилийн ойн медаль
2011 онд “Алтан гадас” одон

мэдээлэл дутуу

буцах