Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Адъяа овогтой Адъяасүрэн
Манжийнхан
Өвөрхангай аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
1988 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Орос
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
дээд
Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй, Захиргааны эрх зүй
1984-1986 онд Хууль цаазын дунд сургууль 1991-1994 онд МУИС-ийн ХЗДСургууль 1996-1998 онд МУИС-ийн ХЗДСургууль, магистр
adiya_law@yahoo.com
99059439
Өвөрхангай аймаг, Монгол даатгалын байр

1981 оноос Өвөрхангай аймгийн Эрүүл мэндийн газарт хуулийн зөвлөх
1988 оноос Өвөрхангай аймаг дахь өмгөөлөгчдийн зөвлөлд өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

2007 онд МӨХ-ны хүндэт тэмдэг
2001 онд “Тэргүүний өмгөөлөгч” цол тэмдэг
2007 онд Хөдөлмөрийн хүндэт медаль
2012 онд “Алтан гадас” одон
2015 онд Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан

мэдээлэл дутуу

буцах