Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Энхтайван овогтой Алтан-Уяа
Дүдэл
Булган аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2012 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос, Англи
Эрүүгийн эрх зүй, иргэний эрх зүй, Хөдөлмөрийн эрх зүй, гэр бүлийн эрх зүй
2000-2004 онд Их засаг их сургууль 2010-2012 онд Монголын Үндэсний дээд сургууль, магистр
uya_8008@yahoo.com
99210890
Ховд аймаг, Эрх зүйн туслалцааны төв

2007 оноос Архангай аймгийн шүүхэд
2012 оноос Ховд аймгийн Эрх зүйн туслалцааны төвд өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

мэдээлэл дутуу

буцах