Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Ринзаан овогтой Булгамаа
Долоонууд
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2013 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос, Англи
Иргэний эрх зүй, Захиргааны эрх зүй
2000 онд Улаанбаатар Эрдэм ДС 2003 онд ИЗИС-ийн магистр 2011 онд Улаанбаатар Их сургуулийг Бизнесийн удирдлага, 2010 онд ИЗИС-ийн доктор
rbulgamaa@yahoo.com
99118576
Их засаг их сургуулийн байр

2000-2001 онд Улаанбаатар Эрдэм ДС-ийн багш,
2001- оноос ИЗИС-ийн багш,
2015 оноос Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн, хуульч өмгөөлөгч

2010 онд ИЗИС-ийн доктор

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

2009 онд Хууль зүйн яамны жуух,
2012 онд Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан,
2012 он Хөдөлмөрийн хүндэт медаль

мэдээлэл дутуу

буцах