Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Сугаржав овогтой Сансартуяа
Хотчин
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2015 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
англи, орос
Иргэний эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, Хөдөлмөрийн эрх зүй, Гэр бүлийн эрх зүй
2008 онд Билиг ДС
sansarmaa87@gmail.com

2008-2010 онд Билиг ДС-ийн багш,
2010-2015 онд Косниторус Консалтинг ХХК-д,
2015 оноос Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

мэдээлэл дутуу

буцах