Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Пүрэвжав овогтой Буманзаяа
Боржигон
Сэлэнгэ аймаг дахь Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2010 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос, Англи
Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй
1998 онд Отгонтэнгэр дээд сургууль 2007 онд Монголын Үндэсний дээд сургууль /Магистр/
bumanzaya_68@yahoo.com
99853888
Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум, 6-р байр

2010 оноос Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

2013 онд "Өмгөөлөгчийн алдар" алтан медаль

мэдээлэл дутуу

буцах