Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Сайнбаяр овогтой Болорцэцэг
Хандгайт
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2015 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
орос, англи, япон
иргэний эрх зүй
2011 онд МУИС-ХЗС
bolka_02@yahoo.com
99055052
СБД-ийн 6-р хороо, Их сургуулийн гудамж 26 Өлзий төв

2012-2015 онд Сорт Чоно ХХК-д,
2015 оноос Монголын өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

мэдээлэл дутуу

буцах