Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Дуламсүрэн овогтой Бум-Аюуш
Баяжих
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2014 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
орос, англи хэлний мэдлэгтэй
Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүй, Захиргааны эрх зүй
2004 онд ИЗИС
khusel_bumaa@yahoo.com
80212022, 96242022
БЗД, Цахим дээд сургуулийн 1 давхар, 103 тоот

2004-2005 онд ШШГЕГ-ын харъяа 409-р анги,
2005-2013 онд Дэймос Трейд ХХК-д хуульч,
2013-2014 онд Тэнгэр группт хуульч,өмгөөлөгч
2016 оноос Монголын Өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн, өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

мэдээлэл дутуу

буцах