Өмгөөлөгчдийн лавлагаа
Ерөнхий мэдээлэл
Цэрэнсодном овогтой Алтанзогсоол
Хөхөлдэй
Нийслэлийн Өмгөөлөгчдийн Зөвлөл
2008 оноос
Мэргэжил, Боловсрол
Дээд
Хуульч
Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээтэй
Орос хэл Англи хэл
Эрүүгийн эрх зүй Захиргааны эрх зүй Иргэний эрх зүй
2001он - БХИС
99170114
Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо 87р байр

2005 оноос Хар Азаргын тал ХХК
2008 оноос Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Өмгөөлөгч

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна...

мэдээлэл дутуу

буцах