Мэдээ мэдээлэл

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүнээр элсэхэд бүрдүүлэх материал ...

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны гишүүнээр элсэхэд бүрдүүлэх материал:

 

  1. Холбооны гишүүнд элсэх хүсэлт бичгээр /Холбооны дүрэмтэй танилцсан эсэх тухай бичнэ./
  2. Гишүүний анкетын батлагдсан маягтыг бөглөх: Маягтыг http://www.ama.org.mn/Rule холбоосоос татна.
  3. Шүүхэд төлөөлөх эрхийн гэрчилгээ, үнэмлэхний хуулбар
  4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  5. Гурван хувь цээж зураг
  6. Зургаан сарын гишүүний татвар төлсөн баримт /1 сар 20000 төгрөг/ Данс: 499 017 084 Худалдаа хөгжлийн банк

 

Хэрэв өмгөөлөгчийн дардас захиалах бол 499 012 870 / Худалдаа хөгжлийн банк/ дансанд 35.000 төгрөг тушааж, баримтыг нь хүсэлттэйгээ хамт авчрах.

2015-05-12
буцах