Мэдээ мэдээлэл

2016 оны Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын хөтөлбөр /НӨХӨН/

2016 онд зохион байгуулсан хуульчийн үргэлжилсэн сургалтад оролцож дутуу багц цаг цуглуулсан хуульч өмгөөлөгч нарт зориулан 2016 оны Хуульчийн үргэлжилсэн сургалтыг 2017 оны 02 сарын 09-нөөс 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулна. 


2017-02-06
буцах