Мэдээ мэдээлэл

Гишүүний татвараа МоБайл банк-аар төлөх зааварчилгаа

ГИШҮҮН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

 

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны данснуудад гишүүний татвар, хандив, сургалтын төлбөрүүд МоБайл банк-аар гүйлгээ хийх зааварчилгааг харилцагч банкуудаас авсаны дагуу хүргүүллээ.

1.    Худалдаа хөгжлийн банкны дансны нэр:

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБОО  – криллээр

ASSOCATION OF MONGOLIAN ADVOCATES- крилл үсгийн фонтгүй бол

Худалдаа хөгжлийн банкны дансууд:

499 017 084  -Нийслэлийн зөвлөлийн гишүүдийн татвар

499 012 870  -Аймгуудын зөвлөлийн татвар, Кредит цагийн сургалтын төлбөр, тэмдэг, үнэмлэхний үнэ

499 134 377  -Хандивын данс

 

2.    ХААН банкны дансны нэр:

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООкриллээр

АМА               -  крилл үсгийн фонтгүй бол

ХААН банкны данс:

516 301 0733            - Нийслэлийн зөвлөлийн гишүүдийн татвар

 

Жич: Гүйлгээний утга дээр овог, нэр, утасны дугаар, юуны төлбөр болохоо тодорхой бичнэ. Крилл, галиг аль ч болно.

 

МОНГОЛЫН ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБОО

2017-02-08
буцах