ӨМГӨӨЛЛИЙН “ГҮЕН БАНЗАЙ ПАРТНЕРС” ХХН

Өмгөөллийн “Гүен Банзай партнерс”  ХХН нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль болон  Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан Монголын анхны хязгаарлагдмал хариуцлагтай нөхөрлөл юм.  

Тус нөхөрлөл нь иргэн, захиргаа, бизнесийн эрх зүйн  чиглэлээр үйл ажиллагаа  эрхэлдэг бөгөөд нөхөрлөлийн гишүүд болон хуульчид нь тус чиглэлээр сургалт судалгаа, өмгөөллийн үйл ажиллагаа эрхэлж ирсэн туршлагтай. 


Өмгөөллийн “Гүен Банзай партнерс”  ХХН нь  дараах  чиглэлээр хууль зүйн үйлчилгээг үзүүлж байна. Үүнд:

 • Компанийн эрх зүй
 • Хөрөнгө оруулалтын эрх зүй
 • Гэрээний эрх зүй
 • Өмчийн эрх зүй
 • Дампуурлын  эрх зүй 
 • Даатгалын эрх зүй
 • Оюуны өмчийн эрх зүй
 • Хөдөлмөрийн эрх зүй
 • Өрсөлдөөний эрх зүй
 • Үнэт цаасны эрх зүй
 • Концессийн эрх зүй
 • Татварын эрх зүй
 • Эрдэс баялагийн эрх зүй
 • Газрын эрх зүй

Мөн манай  хуулийн фирм нь:

 • Хууль зүйн магадлан шижилгээ гаргах
 • Хууль зүйн дүгнэгт, зөвлөмж гаргах
 • Гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулалттай компани байгуулах, худалдах, худалдан авах
 • Гэрээний төсөл боловсруулах
 • Шүүх болон арбитрт  төлөөлөх

зэрэг төрлөөр хууль зүйн үйлчилгээ үзүүлж байна. 

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг http://www.gbplawoffice.mn/  хуудаснаас авна уу.
2014-06-20
буцах