Бүтэц зохион байгуулалт
буцах
Шинэ мэдээ, мэдээлэл
Өмгөөлөгч Ж.Энхчулуун “Алтан гадас” одонгоор шагнагдав
“Өмгөөлөгч, Өмгөөлөгчдийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын эрх зүйн орчин” хэлэлцүүлэг болов
“Өмгөөллийн тухай хуулийн төсөл”-ийн хэлэлцүүлэг болно
“Хуульчийн ёс зүй ба хариуцлага” хэлэлцүүлэг болов